ลูกจ้างประจำ 

 เผยเเพร่: 2019-08-16  |  อ่าน: 107 ครั้ง

 

 
นางพวงทิพย์  รัตนโชติ
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางวิจิตรรัตน์  รัตนชัย
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นายไมตรี  รัตนโชติ
ช่างไฟฟ้า  ส.3
นายสนอง  พลันการ
พนักงานขับรถยนต์
 
นายวันชัย  เรืองรัตน์
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย