ข้าราชการ 

 เผยเเพร่: 2019-08-16  |  อ่าน: 179 ครั้ง

 

นางพิชญา  ชัยนาค

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต ๕ (ภูเก็ต)

 

 

นายวิทยา  รัตนะ
นักวิชาการประมงชำนาญการ
นางนันทวัน  ศานติสาธิตกุล
นักวิชาการประมงชำนาญการ   
นางสาวจุไรพร  อบเทียน
นักวิชาการประมงปฎิบัติการ    
นางสาววนิดา  สุเมธลักษณ์
นักวิชาการประมงปฎิบัติการ
นางสาวจรินทิพย์  ชาญนคร
นักวิชาการประมงปฎิบัติการ
นางสาวนิตดารัตน์  สงแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
นางวันดี  ผกามาศ
 เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
นายพงศ์ตะวัน  จันทรโชติ
เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน