ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต 1/2564 ลงวันที่ 3 พ.ค.2564 เรื่องขอความร่วมมือไม่ออกนอกเคหะสถานในช่วง 22.00-04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 434

 • ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต 1/2564 ลงวันที่ 3 พ.ค.2564 เรื่องขอความร่วมมือไม่ออกนอกเคหะสถานในช่วง 22.00-04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น
 • [2022-01-04] โปรตีนทางเลือกชนิดใหม่เพื่ออุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสัตว์น้ำแบบยั่งยืน [2021-09-29] วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นางพิชญา ชัยนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต รวมกับจังหวัดภูเก็ตและสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต จัดฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนเกาะมะพร้าว ณ ศาลาอเนกประสงค์มัสยิดเกาะมะพร้าว หมู่ 6 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ในการนำไปใช้เป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนเกาะมะพร้าว [2021-09-28] วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. นางพิชญา ชัยนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ระดับพื้นที่ ครั้งที่ 10/2564 ผ่านระบบ Zoom conference เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะด้านการเลี้ยง การอนุบาล การจำหน่าย การขนส่ง ของเกษตรกรฟาร์มเลี้ยงและโรงเพาะฟักกุ้งทะเลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด เชื้อ Covid-19 ตามนโยบายการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านกุ้งทะเลของกรมประมงให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ [2021-09-20] ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันประมงแห่งชาติ วันที่ 20 กันยายน 2564 โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี และร่วมปล่อยกุ้งแชบ๊วย จำนวน 500,000 ตัว หอยชักตีน จำนวน 20,000 ตัว และปลากะพงทอง เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ณ บริเวณโรงเพาะฟักสัตว์น้ำ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต [2021-06-30] ราคาลูกพันธุ์ปลากะพงทอง [2021-06-24] 24 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00-11.00 น. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ผู้นำชุมชน ชาวประมงพื้นบ้าน และประชาชน [2021-06-11] วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. นายวิทยา รัตนะ นักวิชาการประมงชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ระดับพื้นที่ ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบ Zoom conference เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะด้านการเลี้ยง การอนุบาล การจำหน่าย การขนส่ง และการใช้งานโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการ ซื้อขายสัตว์น้ำ (APD) ของเกษตรกรฟาร์มเลี้ยงและโรงเพาะฟักกุ้งทะเลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด เชื้อ Covid-19 [2021-06-04]  ปลากะพงทอง ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ [2021-06-04] กรมประมง พร้อมแล้ว ซื้อขายพันธุ์สัตว์น้ำผ่านระบบออนไลน์ FISHERIESFRY SHOP [2021-06-01] วันที่ 1 มิถุนายน 2564 นางพิชญา ชัยนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต  ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานกรมประมงในจังหวัดภูเก็ต จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 43 พรรษา

  ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต 1/2564 ลงวันที่ 3 พ.ค.2564 เรื่องขอความร่วมมือไม่ออกนอกเคหะสถานในช่วง 22.00-04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น 

   เผยเเพร่: 2021-06-01 |  อ่าน: 187 ครั้ง


  สืบเนื่องจากประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต 1/2564 ลงวันที่ 3 พ.ค.2564 เรื่องขอความร่วมมือไม่ออกนอกเคหะสถานในช่วง 22.00-04.00 น ของวันรุ่งขึ้น ยกเว้นมีความจำเป็น (เอกสารแนบ) นั้น เริ่มวันที่ 4 พค 2564 นั้น

  ศูนย์ฯ ประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า

  1. ในส่วนการขนส่งสินค้าเกษตร ยังสมารถขนส่งสินค้าเกษตรได้โดยยึดหลักคำสั่งจังหวัดภูเก็ต 2284/2564 ตามเอกสารที่สรุปในก่อนหน้านี้ (แนบเอกสารให้อีกครั้ง) และให้ถือเอกสารถ้าพบการตรวจของเจ้าหน้าที่สามารถใช้ในการขนส่งได้

  2. ในกรณีเป็นการขนส่งออกจากภูเก็ตโดยผู้ดำเนินการเป็นผู้อาศัยในภูเก็ต สามารถดำเนินการได้ถ้ามีสินค้าเกษตรอยู่บนรถขนส่ง #ด้วยความห่วงใย #โควิด19 #savephuket 

  https://www.facebook.com/phuketcoastal/photos/pcb.241643311081954/241643224415296