สถิติส่งออกสัตว์น้ำ (รายเดือน) ต.ค.64-ก.ค.65


สถิติส่งออกสัตว์น้ำ (รายเดือน) ต.ค.64-ก.ค.65