พันธุ์ปลากินพืช ในโครงการสร้างพลังผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน น้อมนำศาสตาร์พระราชา พัฒนาสู่ตำบลเข็มแข็ง มั่นคง มั่งคัง ยังยืน

มีปลานิลจิตรลดา จำหน่าย  [2021-08-23 ] กรมประมง ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการจาก “กรมควบคุมโรค” โดยยึดหลัก....  D M H T T A  [2021-07-15 ] มีลูกพันธุ์ปูทะเล (ปูขาว) จำหน่าย วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เท่านั้น [2021-06-23 ] มีปลานิลจิตรลดา จำหน่าย  [2021-06-09 ] กรมประมง พร้อมแล้ว shop ออนไลน์  [2021-06-09 ] ปูทะเล ศูนย์พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ ก็เลี้ยงได้  [2021-05-03 ] มีปลาตะเพียนขาว จำหน่าย ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 30 เมษายน 2564  [2021-04-28 ] กิจกรรมปล่อย พันธุ์ปูทะเล " คืนปูสู่่ธรรมชาติ " [2021-04-23 ] มีลูกปูขาวพันธ์ทองหลางจำหน่าย ขนาด0.5 เซน ตัวละ3บาท พร้อมจำหน่าย เกษตรกร ท่านใด มีความประสงค์สั่งจองลูกพันธุ์ปุทะเล  [2021-04-16 ] เกษตรกร ดูงานเรื่องการเลี้ยงปูดำ [2021-04-09 ]

พันธุ์ปลากินพืช ในโครงการสร้างพลังผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน น้อมนำศาสตาร์พระราชา พัฒนาสู่ตำบลเข็มแข็ง มั่นคง มั่งคัง ยังยืน 

 เผยเเพร่: 2021-04-09  |  อ่าน: 186 ครั้ง


นายกอบศักดิ์ เกตุเหมือน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้สนับสนุน พันธุ์ปลากินพืช ในโครงการสร้างพลังผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน น้อมนำศาสตาร์พระราชา พัฒนาสู่ตำบลเข็มแข็ง มั่นคง มั่งคัง ยังยืน เนื่องในวาระครบรอบ 52 ปี ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อปล่อยในแหล่งน้ำบ่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช ในวันที่ 29 มกราคม 2564