สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา14.25 น.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเหมาบริการบุคคลทั่วไปงานรักษาความปลอดภัย  [2020-04-01 ] ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย  [2020-03-30 ] แผนฎิบัติการลดคัดแยกขยะมูลฝอย สำหรับหน่วยงาน [2020-03-27 ] มา มา มา เรามาคัดแยกขยะ ก่อนทิ้งกันเถอะ.....  [2020-03-27 ] กรมประมง ปลุกจิตสำนึกการป้องกันไวรัสโคโรน่า (CoVid-19) ขอให้พี่น้องชาวกรมประมงปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  [2020-03-27 ] สนับสนุนลูกพันธุ์ปลาน้ำจืด ให้แก่ทหารผ่านศึก [2020-03-26 ] กรมประมง ตระหนัก ไม่ตระหนก ก้าวผ่านวิกฤติ COVID-19" [2020-03-25 ] แผนมาตรการป้องกัน Covid 19 [2020-03-24 ] มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 [2020-03-16 ] ประกาศ ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่น้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ  [2020-03-12 ]

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา14.25 น.  

 เผยเเพร่: 2020-03-12  |  อ่าน: 69 ครั้ง

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา14.25 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ข้าราชการและพสกนิกร เฝ้าฯ รับเสด็จ ในการนี้ นายกอบศักดิ์ เกตุเหมือน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กราบบังคมทูลรายงาน โครงการชลประทานน้ำเค็มเพื่อการเลี้ยงกุ้งทะเล ในโครงการพัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และทรงทอดพระเนตรนิทรรศการของศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริในโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการศึกษาทดลองปลูกป่าจากเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศลุ่มน้ำปากพนัง ทอดพระเนตรนิทรรศการของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ทรงพระราชทานต้นจากแก่ผู้แทนเกษตรกร ทรงพระราชทานพันธุ์สัตว์น้ำแก่ผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนเกษตรกร และฉายพระฉายาลักษณ์กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จากนั้นได้เสด็จทรงเยี่ยมราษฎร ที่เฝ้าฯ รับเสด็จ