ระบบสั่งจองสินค้าสัตว์น้ำแบบ ออนไลน์ Pre-oder

แผนฎิบัติการลดคัดแยกขยะมูลฝอย สำหรับหน่วยงาน [2020-03-27 ] มา มา มา เรามาคัดแยกขยะ ก่อนทิ้งกันเถอะ.....  [2020-03-27 ] กรมประมง ปลุกจิตสำนึกการป้องกันไวรัสโคโรน่า (CoVid-19) ขอให้พี่น้องชาวกรมประมงปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  [2020-03-27 ] สนับสนุนลูกพันธุ์ปลาน้ำจืด ให้แก่ทหารผ่านศึก [2020-03-26 ] กรมประมง ตระหนัก ไม่ตระหนก ก้าวผ่านวิกฤติ COVID-19" [2020-03-25 ] แผนมาตรการป้องกัน Covid 19 [2020-03-24 ] มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 [2020-03-16 ] ประกาศ ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่น้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ  [2020-03-12 ] มีกุ้งก้ามกราม จำหน่าย วันนี้ จนกว่าจะหมด  [2020-03-11 ] เกษตรแปลงใหญ่ ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ศึกษาดูงาน  [2020-03-03 ]

ระบบสั่งจองสินค้าสัตว์น้ำแบบ ออนไลน์ Pre-oder 

 เผยเเพร่: 2020-03-03  |  อ่าน: 103 ครั้ง

 

ประชาสัมพันธ์ระบบสั่งจองสินค้าสัตว์น้ำ ??????
ระบบสั่งจองสินค้าสัตว์น้ำแบบ ออนไลน์ ระบบ Pre-oder

http://coastalaqua.fisheries.go.th/preorder/public/