แบบฟอร์มการรายงานผลการฝึกอบรมบุคลากรกรมประมงและบุคคลภายนอก

แบบฟอร์มการรายงานผลการฝึกอบรมบุคลากรกรมประมงและบุคคลภายนอก 

 เผยเเพร่: 2017-11-01  |  อ่าน: 415 ครั้ง

 

หนังสือแจ้งให้รารยงานผลการฝึกอบรมบุคลากรกรมประมงและบุคคลภายนอก

แบบกบค1/64 (สำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก)

แบบกบค2/64 (สำหรับหน่วยงานผู้จัดอบรมบุคลากรของกรมประมง)

แบบกบค3/64 (สำหรับหน่วยงานผู้จัดอบรมบุคคลภายนอก/เกษตรกร)