กิจกรรม

กิจกรรม 

 เผยเเพร่: 2017-11-01  |  อ่าน: 288 ครั้ง

 

การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่

บทความและสาระน่ารู้

 บทความ เรื่อง การสรรหาบุคลากร (ตอนที่ ๑)  

เจ้าหน้าที่ของรัฐ 9 ประการของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

 พระราชดำรัสในหลวง

 9 คำพ่อสอน

ยางยืดพิชิตโรค ท่าการออกกำลังกายด้วยยางยืด

การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง  ข้อมูลจาการสัมมนาส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราช มิถุนายน 2554

โรคภัยทางการเงินที่ควรระวัง  ข้อมูลจากการสัมมนาส่งเสริมการพัฒนาคุภาพชีวิตข้าราขการ มิถุนายน 2554

รูปกิจกรรม ที่น่าสนใจ

ข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ) ลำดับที่ 1 - 10, "

รูปกิจกรรม ที่น่าสนใจ

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (5)
บรรยาย โครงการ กบข. สมาชิกสัญจร บรรยาย โครงการ กบข. สมาชิกสัญจร (39)
แอโรบิค แอโรบิค (16)
ชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน กรมประมง - หลวงพ่อสุชิน ชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน กรมประมง » หลวงพ่อสุชิน (28)
ชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน กรมประมง - หลวงปู่ท่อน  ญาณธโร ชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน กรมประมง » หลวงปู่ท่อน ญาณธโร (61)
ชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน กรมประมง - หลวงปู่คำบ่อ ชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน กรมประมง » หลวงปู่คำบ่อ (51)
ชมรมแบดบินตัน ชมรมแบดบินตัน (58)
ชมรมปิงปอง ชมรมปิงปอง (3)

รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ยกบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ) ลำดับที่ 1 - 10, "

รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

Web Links
Display # 
# Web Link Hits
1   Link   สำนักงาน ก.พ. 15786
2   Link   สำนักงาน ก.พ.ร. 15064
3   Link   กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ 14515
4   Link   กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร 16355
5   Link   กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร 16332
6   Link   กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 14503
 
 

จดหมายข่าวมิติหญิงชาย

    จดหมายข่าวมิติหญิงชายกับการพัฒนาประมง ปีที่ 1    

               บทบาทหญิงชายกับการพัฒนาประมง ฉบับที่ 1

               บทบาทหญิงชายกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 2

               บทบาทหญิงชายกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3

               บทบาทหญิงชายกับการพัฒนาสุขภาพ ฉบับที่ 4

               บทบาทหญิงชายกับการศึกษา  ฉบับที่ 5

               บทบาทหญิงชายกับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฉบับที่ 6

               บทบาทหญิงชายกับการพัฒนาประมง ฉบับที่ 1 ปีที่ 2  

               บทบาทหญิงชายกับการพัฒนาประมง ฉบับที่ 2 ปีที่ 2

               บทบาทหญิงชายกับการฑัฒนาประมง ฉบับที่ 3 ปีที่ 2

               บทบาทหญิงชายกับการพัฒนาประมง ฉบับที่ 4 ปีที่ 2

               บทบาทหญิงชายกับการพัฒนาประมง ฉบับที่ 5 ปีที่ 2

               บทบาทหญิงชายกับการพัฒนาประมง ฉบับที่ 6 ปีที่ 2

รูปกิจกรรมชมรม

   1. ชมรมพุทธรรมกรรมฐาน     
                                     หลวงปู่ท่อน  ญาณธโร   วันที่ 10 มีนาคม 2556
                                     หลวงปู่คำบ่อ  ฐิตปัญโญ   วันที่ 9 พฤษภาคม 2556   

                    2. ชมรมแบดมินตัน
                                     รูปกิจกรรม

                    3. ชมรมแอโรบิค
                                     รูปกิจกรรม

                    4. ชมรมปิงปอง
                                    รูปกิรกรรม

                    5. โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย
                                     รูปกิจกรรม