รวมเรื่องพนักงานราชการ


รวมเรื่องพนักงานราชการ 

 ข้อมูลองค์กร  โครงสร้างหน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


คำสั่งกรมประมง (พนักงานราชการ) พ.ศ. 2563

 • คำสั่งที่ 879/2563 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2563 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการทั่วไปลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 833/2563 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการทั่วไปลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 817/2563 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 เรื่อง การจ้างพนักงานราชการทั่วไป และให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 806/2563 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 เรื่อง การจ้างพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 801/2563 ลงวันที่ 21 กันยายน 2563 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการทั่วไปลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 799/2563 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563 เรื่อง การจ้างพนักงานราชการทั่วไป และให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 788/2563 ลงวันที่ 16 กันยายน 2563 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการทั่วไปลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 768/2563 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 เรื่อง การจ้างพนักงานราชการทั่วไป และให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 766/2563 ลงวันที่ 9 กันยายน 2563 เรื่อง การจ้างพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 735/2563 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการทั่วไปลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 734/2563 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการทั่วไปลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 724/2563 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เรื่อง การจ้างพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 723/2563 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เรื่อง การจ้างพนักงานราชการทั่วไป และให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 705/2563 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการทั่วไปลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 700/2563 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เรื่อง การจ้างพนักงานราชการทั่วไป และให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 692/2563 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการทั่วไปลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 687/2563 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เรื่อง การจ้างพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 686/2563 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เรื่อง การจ้างพนักงานราชการทั่วไป และให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 685/2563 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการทั่วไปลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 676/2563 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการทั่วไปลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 653/2563 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการทั่วไปลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 651/2563 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เรื่อง การจ้างพนักงานราชการทั่วไป และให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 641/2563 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการทั่วไปลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 624/2563 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการทั่วไปลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 619/2563 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การจ้างพนักงานราชการทั่วไป และให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 617/2563 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการทั่วไปลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 605/2563 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการทั่วไปลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 599/2563 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการทั่วไปลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 592/2563 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การจ้างพนักงานราชการทั่วไป และให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 571/2563 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการทั่วไปลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 566/2563 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการทั่วไปลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 556/2563 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการทั่วไปลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 552/2563 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เรื่อง การจ้างพนักงานราชการทั่วไป และให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 541/2563 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการทั่วไปลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 520/2563 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เรื่อง การจ้างพนักงานราชการทั่วไป และให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 514/2563 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เรื่อง การจ้างพนักงานราชการทั่วไป  (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 508/2563 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการทั่วไปลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 506/2563 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการทั่วไปลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 488/2563 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการทั่วไปลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 487/2563 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เรื่อง การจ้างพนักงานราชการทั่วไป และให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 452/2563 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การจ้างพนักงานราชการทั่วไป และให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 450/2563 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการทั่วไปลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 433/2563 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การจ้างพนักงานราชการทั่วไป และให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 412/2563 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการทั่วไปลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 406/2563 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การจ้างพนักงานราชการทั่วไป และให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 393/2563 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการทั่วไปลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 385/2563 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 เรื่อง การจ้างพนักงานราชการทั่วไป และให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 380/2563 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการทั่วไปลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 339/2563 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการทั่วไปลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 330/2563 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 เรื่อง การจ้างพนักงานราชการทั่วไป และให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 320/2563 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการทั่วไปลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 302/2563 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 เรื่อง การจ้างพนักงานราชการทั่วไป และให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 301/2563 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการทั่วไปลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 291/2563 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 เรื่อง การจ้างพนักงานราชการทั่วไป และให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 281/2563 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรื่อง ยกเลิกการอนุญาตให้พนักงานราชการทั่วไปลาออกจากราชการ (เฉพาะราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 265/2563 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการทั่วไปลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 264/2563 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 เรื่อง การจ้างพนักงานราชการทั่วไป และให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 261/2563 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการทั่วไปลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 240/2563 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการทั่วไปลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 238/2563 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรื่อง การจ้างพนักงานราชการทั่วไป และให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 235/2563 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรื่อง การจ้างพนักงานราชการทั่วไป และให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 223/2563 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการทั่วไปลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 206/2563 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 เรื่อง การจ้างพนักงานราชการทั่วไป และให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 199/2563 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563 เรื่อง การจ้างพนักงานราชการทั่วไป และให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 189/2563 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการทั่วไปลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 188/2563 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การจ้างพนักงานราชการทั่วไป และให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 185/2563 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการทั่วไปลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 177/2563 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการทั่วไปลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 160/2563 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการทั่วไปลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 145/2563 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการทั่วไปลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 114/2563 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การจ้างพนักงานราชการทั่วไป และให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 110/2563 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการทั่วไปลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 105/2563 ลงวันที่ 16 มกราคม 2563 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการทั่วไปลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 104/2563 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการทั่วไปลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 88/2563 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 เรื่อง การจ้างพนักงานราชการทั่วไป และให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 67/2563 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563 เรื่อง การจ้างพนักงานราชการทั่วไป และให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 58/2563 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการทั่วไปลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 44/2563 ลงวันที่ 16 มกราคม 2563 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการทั่วไปลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 43/2563 ลงวันที่ 16 มกราคม 2563 เรื่อง การจ้างพนักงานราชการทั่วไป (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 35/2563 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการทั่วไปลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 23/2563 ลงวันที่ 10 มกราคม 2563 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการทั่วไปลาออกจากราชการ (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 22/2563 ลงวันที่ 10 มกราคม 2563 เรื่อง การจ้างพนักงานราชการทั่วไป และให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (รายละเอียด)
 • คำสั่งที่ 9/2563 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการทั่วไปลาออกจากราชการ (รายละเอียด)

กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 4

ระเบียบ/ประกาศ/หนังสือ

ประกาศกรมประมง

หนังสือเวียนกรมประมง

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

หนังสือสำนักงาน ก.พ.

คู่มือเกี่ยวกับพนักงานราชการ

รวมคำถาม - คำตอบเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ 

รวมแบบฟอร์ม

หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 0503.4/ว49 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2559 เรื่อง การรายงาน
สรุปการจัดทำสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป 

 

       หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 0502.4/ว309 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2549 เรื่อง แนวทางการขอใช้บัญชี
       รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เฉพาะสังกัดกรมประมง)

 

       หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 0502.4/ว42 ลงวันที่ 27 มกราคม 2549 เรื่อง มอบอำนาจในการดำเนินการ
       สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรับสมัคร

 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สังกัด กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ ระหว่างวันที่ 19 - 27 พฤษภาคม 2563 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 6 (ขอนแก่น) ระหว่างวันที่ 18 - 26 พฤษภาคม 2563 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธูรการ สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2563 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 2 (สมุทรสาคร) ระหว่างวันที่ 15 - 25 พฤษภาคม 2563 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 19 - 27 พฤษภาคม 2563 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น 1 สังกัด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคกลา่ง (พระนครศรีอยุธยา) ระหว่างวันที่ 18 - 26 พฤษภาคม 2563 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น 1 สังกัด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1 (ระยอง) ระหว่างวันที่ 18 - 29 พฤษภาคม 2563 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 14 - 22 พฤษภาคม 2563 (รายละเอียด)

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

      สรุปการขออนุมัติใช้บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในสังกัดกรมประมง (รายละเอียด)

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดกรมประมง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดกรมประมง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมประมง (หลังปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - กันยายน 2561)

         เดือนพฤษภาคม 2561 -  มีนาคม 2562

         เดือนกันยาน 2560 -  พฤษภาคม 2561

         เดือนกุมภาพันธ์ 2560 - สิงหาคม 2560

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมประมง (ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)

การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ

 • หนังสือเวียนที่ กษ 0502.4/ว 423 เรื่อง การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการทั่วไป
 • ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการทั่วไป
 • แบบฟอร์ม และตัวอย่างการคำนวนวงเงินการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
 • แบบสัญญาจ้าง (ฉบับใหม่)
 • เอกสารประกอบการบรรยายซักซ้อมการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ณ ห้องประชุมกรมประมงชั้น 7 (ห้องพะยูน) Download

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สังกัดกรมประมง

 • กษ 0502.4/ว 530 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
  การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สังกัดกรมประมง (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
  การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สังกัดกรมประมง (รายละเอียด)
 • คำอธิบายรายละเอียดสมรรถนะสำหรับการปฏิบัติงานของพนักงานราชการประเภททั่วไป
  และประเภทพิเศษ สังกัดกรมประมง (รายละเอียด)
 • แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมประมง (รายละเอียด)
 • แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษ สังกัดกรมประมง (รายละเอียด)
 • สำเนาคำสั่งกรมประมงที่ 801/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมิน
  ผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป (รายละเอียด)

เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 16 มีนาคม 2554 ณ ห้องตะเพียนทอง สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด

กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ