ระบบสนับสนุนการทำงาน

ระบบสนับสนุนการทำงาน 

 เผยเเพร่: 2017-11-01  |  อ่าน: 770 ครั้ง

 

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ระบบ E-Mail กรมประมง

 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงานการเงิน
ระบบรายงานผลปฏิบัติงาน
ระบบสารสนเทศงานบุคคล
ระบบสารสนเทศภายใน
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงานการเงิน
ระบบรายงานผลปฏิบัติงาน
ระบบสารสนเทศงานบุคคล
ระบบสารสนเทศภายใน
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (IPA) กองการเจ้าหน้าที่

 

Laughing

 คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (IPA) ประจำปีงบ 2559  Download
Laughing   คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (IPA) ประจำปีงบ 2558  Download
Laughing  คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (IPA) ประจำปีงบ 2557  Download
Laughing  คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (IPA) ประจำปีงบ 2556  Download
 Laughing  คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (IPA) ประจำปีงบ 2555  Download
ผลการปฏิบัติงานประจำปี