ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 247

  • ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา

  • [2022-05-16] ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 สำนักงานตรวจประมงปาดังเบซาร์ [2022-05-16] ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา [2022-05-15] ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา [2022-05-14] ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา [2022-05-12] ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา [2022-05-11] ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 สำนักงานตรวจประมงปาดังเบซาร์ [2022-05-11] ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา [2022-05-10] ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา [2022-05-09] ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 สำนักงานตรวจประมงบ้านประกอบ [2022-05-08] ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา

    ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา 

     ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค