กฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 เผยเเพร่: 2020-06-12  |  อ่าน: 729 ครั้ง

 

  กฎกระทรวง กำหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม พ.ศ. 2559

 กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตให้นำเข้า ส่งออก นำผ่านเพาะเลี้ยง หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ำบางชนิด พ.ศ. ๒๕๕๙