ระเบียบกรมประมง

ระเบียบกรมประมง 

 เผยเเพร่: 2020-06-12  |  อ่าน: 733 ครั้ง

 

DS - 2031
ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการลงนามรับรองในใบรับรองการนำเข้าและส่งออกกุ้งไปประเทศสหรัฐอเมริกา
 
 
 
 
 
FMD/MD
ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการจัดทำหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ พ.ศ. 2553
ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการประกาศรับรองให้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ พ.ศ. 2553
 
 
 
 
 
พนักงานเจ้าหน้าที่
ระเบียบกรมประมง เรื่อง การปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการค้น พ.ศ. 2559
 
 
 
 
 
 
การนำเข้าสัตว์น้ำ
ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการยื่นคำขอและการออกหนังสือรับรองยืนยันการนำเข้าสัตว์น้ำสำหรับทำพันธุ์ พ.ศ 2547
ระเบียบกรมประมง เรื่อง การขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการนำเข้ามาทำพันธุ์ พ.ศ. 2557