ข้อมูลการผลิตกุ้งทะเล 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


ปริมาณการจำหน่ายลูกพันธุ์กุ้งทะเล ระยะโพสต์ลาวา


 

ปริมาณการจำหน่ายกุ้งทะเล

 

 

 

 

   1   2  3