การส่งออกกุ้งทะเลไปสาธารณรัฐเกาหลี

การส่งออกกุ้งทะเลไปสาธารณรัฐเกาหลี 

 เผยเเพร่: 2018-03-20  |  อ่าน: 1,301 ครั้ง

 

แนวทางการตรวจโรคในสินค้ากุ้งและผลิตภัณฑ์กุ้งแช่เย็นแช่แข็งส่งออกสาธารณรัฐเกาหลี


ลักษณะของกุ้งแช่เย็นหรือแช่แข็งที่ต้องมีการตรวจโรค

รายชื่อสัตว์น้ำที่ต้องควบคุมและโรคของสัตว์น้ำที่ต้องรับรอง

ระเบียบการนำเข้าสัตว์น้ำฉบับใหม่ของสาธารณรัฐเกาหลี 1 เมษายน 2561

รายชื่อหน่วยงานกรมประมงในพื้นที่สำหรับยื่นคำขอรับบริการสุ่มตัวอย่างฯ

รายชื่อห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์โรคกรมประมง

รายชื่อห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์โรคภายนอกกรมประมง

รายชื่อหน่วยงานออกใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate)