หน้าหลัก 

 เผยเเพร่: 2017-05-17  |  อ่าน: 5,271 ครั้ง


  • คู่มือวิธีวิเคราะห์และมาตรฐานสำหรับควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทางเคมี 

               

  • มาตรฐานการผลิตน้ำปลาร้าปรุงรสและตัวชี้คุณภาพ 

              

  • ปริมาณโลหะหนัก สารชีวพิษ และเชื้อ Escherichia coli ในหอยสองฝาของประเทศไทย 

               

 

 

กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เรื่อง การใช้ยาและสารเคมีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ตุลาคม 2562 - สิงหาคม 2563