หน้าหลัก 

 เผยเเพร่: 2017-05-17  |  อ่าน: 3,824 ครั้ง

 

กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เรื่อง การใช้ยาและสารเคมีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2563