ระเบียบ / ประกาศที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบ / ประกาศที่เกี่ยวข้อง 

 เผยเเพร่: 2017-10-30  |  อ่าน: 772 ครั้ง

 

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 กฎกระทรวง

ประกาศกรมปศุสัตว์ 

 ประกาศกรมประมง 

 ระเบียบกรมประมง

 

 

กฎหมายอื่น ๆ เกี่ยวกับการนำเข้า - ส่งออกสัตว์น้ำ (คลิกที่นี่)