ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงแหล่งน้ำโครงการสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม

รายละเอียดประกอบรายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564 [2021-04-07 ] งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564 [2021-04-07 ] ติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้ว - ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ ปี 2564 [2021-04-02 ] ติดตามให้คำแนะนำโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [2021-04-01 ] ร่วมจัดงานคลินิกเกษตรที่ [2021-03-29 ] อบรมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรและสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ [2021-03-25 ] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำ [2021-03-25 ] ร่วมให้บริการฐานเรียนรู้ด้านการประมง เรื่องการผลิตอาหารลดต้นทุน แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) [2021-03-25 ] อบรมให้ความรู้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด [2021-03-25 ] การแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ [2021-03-25 ] ตรวจเยี่ยมศูนย์เครือข่ายด้านการประมง [2021-03-25 ] ร่วมให้บริการฐานเรียนรู้ด้านการประมง เรื่องการผลิตอาหารลดต้นทุน แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) [2021-03-25 ] อบรมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรและสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ [2021-03-25 ] ร่วมให้บริการฐานเรียนรู้ด้านการประมง เรื่องการผลิตอาหารลดต้นทุน แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) [2021-03-25 ] เข้าร่วมตรวจรับรองร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant)  [2021-03-25 ] รายละเอียดประกอบรายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [2021-03-02 ] งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [2021-03-02 ] ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาเกษตรกรเครือข่ายด้านการประมง ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ประจำปี 2564 [2021-02-23 ] ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาเกษตรกรเครือข่ายด้านการประมง ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ประจำปี 2564 [2021-02-22 ] ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาเกษตรกรเครือข่ายด้านการประมง ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ประจำปี 2564 [2021-02-18 ] ให้ความรู้แก่เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมการเลี้ยงปลาสร้างรายได้ [2021-02-18 ] ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาเกษตรกรเครือข่ายด้านการประมง ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ประจำปี 2564 [2021-02-18 ] ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาเกษตรกรเครือข่ายด้านการประมง ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ประจำปี 2564 [2021-02-18 ] ให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ [2021-02-16 ] โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ [2021-02-16 ] ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงแหล่งน้ำโครงการสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม [2021-02-16 ] ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาเกษตรกรเครือข่ายด้านการประมง [2021-02-16 ] รายละเอียดประกอบรายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2564 [2021-02-05 ] งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2564 [2021-02-05 ] แก้ไขเพิ่มเติมมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [2021-01-26 ]

ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงแหล่งน้ำโครงการสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม 

 เผยเเพร่: 2021-01-26  |  อ่าน: 41 ครั้ง

 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายอุดม คูณดอน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดสระแก้ว นางสาวแสงเดือน นางสาวแสงเดือน นาคสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว พร้อมด้วย นางดวงแข อังศุภานิช หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายสุรปกิชญ์ ปาปะกัง ประมงอำเภอเมืองสระแก้ว ร่วมกับคณะกรรมการธนาคารฯ บ้านเขามะกา ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงแหล่งน้ำ โดยปล่อยปลายี่สกเทศ จำนวน 4,000 ตัว และปลาจีน จำนวน 3,000 ตัว