ร่วมพิธีวางพวงมาลาของจังหวัดสระแก้ว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

รายละเอียดประกอบรายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [2021-03-02 ] งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [2021-03-02 ] ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาเกษตรกรเครือข่ายด้านการประมง ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ประจำปี 2564 [2021-02-23 ] ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาเกษตรกรเครือข่ายด้านการประมง ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ประจำปี 2564 [2021-02-22 ] ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาเกษตรกรเครือข่ายด้านการประมง ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ประจำปี 2564 [2021-02-18 ] ให้ความรู้แก่เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมการเลี้ยงปลาสร้างรายได้ [2021-02-18 ] ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาเกษตรกรเครือข่ายด้านการประมง ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ประจำปี 2564 [2021-02-18 ] ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาเกษตรกรเครือข่ายด้านการประมง ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ประจำปี 2564 [2021-02-18 ] ให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ [2021-02-16 ] โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ [2021-02-16 ] ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงแหล่งน้ำโครงการสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม [2021-02-16 ] ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาเกษตรกรเครือข่ายด้านการประมง [2021-02-16 ] รายละเอียดประกอบรายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2564 [2021-02-05 ] งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2564 [2021-02-05 ] แก้ไขเพิ่มเติมมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [2021-01-26 ] ออกตรวจร้านค้าสัตว์น้ำ  [2021-01-18 ] การทำอาหารปลาลดต้นทุน [2021-01-18 ] รายละเอียดประกอบรายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563 [2021-01-07 ] งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563 [2021-01-07 ] บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว [2020-12-15 ] รายละเอียดประกอบรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [2020-12-07 ] งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [2020-12-07 ] ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปลงใหญ่ปลาตะเพียน [2020-12-07 ] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการประเมินสมรรนะในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 [2020-11-24 ] โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และโครงการสระแก้วผูกใจประสานให้บริการประชาชน [2020-11-23 ] ติดตามเยี่ยมเยียนให้คำแนะนำและเตรียมความพร้อมกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  [2020-11-18 ] โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ประจำปี 2564 [2020-11-16 ] ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มทักษะเสริมสร้างศักยภาพและสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด [2020-11-16 ] ติดตามเยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำบ้านปลาส้ม [2020-11-11 ] รายละเอียดประกอบรายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2563 [2020-11-09 ]

ร่วมพิธีวางพวงมาลาของจังหวัดสระแก้ว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 เผยเเพร่: 2020-11-09  |  อ่าน: 140 ครั้ง

 

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. นางสุจิตรา  สรสิทธิ์  ประมงจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว ร่วมพิธีวางพวงมาลาของจังหวัดสระแก้ว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายเกียรติศักดิ์  จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธี