ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัวเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563

การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความใน มาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถารการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 [2020-09-09 ] มาตรการเร่าด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [2020-09-09 ] รายละเอียดประกอบรายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2563 [2020-09-07 ] งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2563 [2020-09-07 ] การเพาะพันธุ์ปลาตะเพียน [2020-09-05 ] การเพาะพันธุ์ปลานิล [2020-09-05 ] ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2563 [2020-09-05 ] ประชุมติดตามงานโครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ ประจำปี 2563 [2020-09-05 ] ตรวจปราบปรามผู้กระทำผิดพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558  [2020-09-05 ] มอบปัจจัยการผลิต ให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 ภายใต้โครงการพัฒนาเสริมทางอาชีพด้านประมง "การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน" [2020-09-05 ] โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง "การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน" [2020-08-19 ] โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง  [2020-08-19 ] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 [2020-08-19 ] ตรวจปราบปรามการทำการประมงที่ผิดกฏหมาย [2020-08-19 ] วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง [2020-08-19 ] รายละเอียดประกอบรายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2563 [2020-08-04 ] งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2563 [2020-08-04 ] การกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดราชการในช่วงเทศกรานต์ ประจำปี 2563 [2020-07-22 ] ขอเชิญร่วมสวมใส่ผ้าไทย สืบสาน อนุรักษ์สิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน [2020-07-16 ] ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัวเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 [2020-07-14 ] ตำแหน่งประเภททั่วไป สายงานเจ้าพนักงานประมง ระดับอาวุโส ว่าง [2020-07-14 ] รายละเอียดประกอบรายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2563 [2020-07-08 ] งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2563 [2020-07-08 ] โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง [2020-06-23 ] โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน [2020-06-22 ] โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ [2020-06-22 ] โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ [2020-06-22 ] โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ [2020-06-22 ] โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน [2020-06-22 ] โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมเกษตรอินทรีย์ [2020-06-22 ]

ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัวเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 

 เผยเเพร่: 2020-06-22  |  อ่าน: 91 ครั้ง

 

ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัวเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563