ประชุมชี้แจงแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านการเกษตร

ออกตรวจร้านค้าสัตว์น้ำ  [2021-01-18 ] การทำอาหารปลาลดต้นทุน [2021-01-18 ] รายละเอียดประกอบรายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563 [2021-01-07 ] งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563 [2021-01-07 ] บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว [2020-12-15 ] รายละเอียดประกอบรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [2020-12-07 ] งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [2020-12-07 ] ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปลงใหญ่ปลาตะเพียน [2020-12-07 ] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการประเมินสมรรนะในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 [2020-11-24 ] โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และโครงการสระแก้วผูกใจประสานให้บริการประชาชน [2020-11-23 ] ติดตามเยี่ยมเยียนให้คำแนะนำและเตรียมความพร้อมกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  [2020-11-18 ] โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ประจำปี 2564 [2020-11-16 ] ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มทักษะเสริมสร้างศักยภาพและสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด [2020-11-16 ] ติดตามเยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำบ้านปลาส้ม [2020-11-11 ] รายละเอียดประกอบรายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2563 [2020-11-09 ] งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2563 [2020-11-09 ] ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 9 - 18 พฤศจิกายน 2563 [2020-11-03 ] จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ [2020-10-27 ] กิจกรรมจิตอาสา พัฒนา ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บขยะ และทาสี [2020-10-26 ] ร่วมพิธีวางพวงมาลาของจังหวัดสระแก้ว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว [2020-10-26 ] ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์ประสบปัญหาอุทกภัยของจังหวัดสระแก้ว [2020-10-22 ] รายละเอียดประกอบรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563 [2020-10-12 ] งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563 [2020-10-12 ] การกำหนดกรอบเวลาและแนวทางปฏิบัติการย้ายและการโอนข้าราชการสังกัดกรมประมง [2020-09-28 ] การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความใน มาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถารการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 [2020-09-09 ] มาตรการเร่าด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [2020-09-09 ] รายละเอียดประกอบรายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2563 [2020-09-07 ] งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2563 [2020-09-07 ] การเพาะพันธุ์ปลาตะเพียน [2020-09-05 ] การเพาะพันธุ์ปลานิล [2020-09-05 ]

ประชุมชี้แจงแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านการเกษตร 

 เผยเเพร่: 2020-09-05  |  อ่าน: 223 ครั้ง

 

ประชุมชี้แจงแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านการเกษตร