ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรที่เข้่ร่วมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด

รายละเอียดประกอบบัญชีประจำเดือนกันยายน 2564 [2021-10-07 ] รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564 [2021-10-07 ] ร่วมบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว [2021-09-15 ] ร่วมบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว [2021-09-15 ] เยี่ยมเกษตรกรในโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ [2021-09-13 ] เยี่ยมเกษตรกรศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านประมง และเยี่ยมชมกิจกรรมประมงโรงเรียน ในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ [2021-09-10 ] ตรวจสอบบ่อเลี้ยงปลาของเกษตรกร และรับคำขอขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทบ.1 [2021-09-10 ] มอบพันธุ์ปลา และพันธุ์กบให้เกษตรกรศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านประมง [2021-09-10 ] เยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา แนะนำการเลี้ยงและการขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ [2021-09-10 ] รายละเอียดประกอบบัญชีประจำเดือนสิงหาคม 2564 [2021-09-02 ]

ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรที่เข้่ร่วมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด 

 เผยเเพร่: 2021-09-02  |  อ่าน: 147 ครั้ง


ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรที่เข้่ร่วมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด