“อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน”

ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากร ฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ทะเลอันดามัน ประจำปี 2564 [2021-04-08 ] ข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  [2021-04-08 ] “อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” [2021-04-08 ] “อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” [2021-04-08 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-04-08 ] “อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” [2021-03-22 ] “อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” [2021-03-22 ] “อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” [2021-03-22 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-03-18 ] "ข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" [2021-03-18 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-03-18 ] “อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” [2021-03-15 ] “อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” [2021-03-12 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-03-12 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-03-05 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-03-05 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-02-22 ] "อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน" [2021-02-22 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-02-22 ] “อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” [2021-02-15 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-02-15 ] "อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน" [2021-02-15 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-02-15 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-02-15 ] “อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” [2021-02-15 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-02-08 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-02-08 ] "อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน" [2021-02-08 ] "ตระหนัก แต่ไม่ตระหนก" [2021-02-08 ] "อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน" [2021-02-01 ]

“อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” 

 เผยเเพร่: 2021-02-01  |  อ่าน: 68 ครั้ง

 

วันที่ 8 ก.พ.2564 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลท้ายเหมือง (พังงา) สังกัดศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่ กองตรวจการประมง กรมประมง มอบหมายให้ นายบรรลือศักดิ์ ภักดีนาค เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รวม 5 นาย นำเรือตรวจประมงทะเล 202 ออกปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามผู้กระทำผิดพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และพ.ศ.2560 (ฉบับบแก้ไข) และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ในอ่าวพังงา พื้นที่จ.พังงา ต่อเนื่องจ.ภูเก็ต ได้ทำการจับกุมเรือประมงประเภทเครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ ชื่อ เด่นปราการ 2 ทะเบียน 328200554 ผู้ต้องหา จำนวน 3 ราย โดยกล่าวหาว่า

1.ใช้เครื่องมืออวนอวนลากแผ่นตะเฆ่ทำการประมง ในบริเวณอ่าวพังงา เป็นการฝ่าฝืนประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเขตห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนทำการประมง ในบริเวณอ่าวพังงา ฉบับลงวันที่ 14 ธันวาคม 2541 มีความผิดตาม ม.71 (1) บทลงโทษตาม ม. 147 และ 169 แห่ง พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และ พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 (ผู้ต้องหาที่ 1) (ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)

2.เป็นผู้สนับสนุนหรือได้รับผลตอบแทนจากการกระทำความผิดตามพระราชกำหนดนี้ ตาม ม .166 มีบทลงโทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น แห่ง พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และ พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ผู้ต้องหาที่ 2-3)

~ผลการดำเนินคดี~ ควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สภ.เกาะยาว อ.เกาะยาว จ.พังงา ตาม ปจว.ข้อ 1 เวลา 08:00น. วันที่ 8 ก.พ. 64 คดีที่ 22/2564 เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย และได้สั่งกักเรือประมงลำดังกล่าว พร้อมทั้งเครื่องมือประมง ส่วนสัตว์น้ำของกลาง จำนวนประมาณ 180 ก.ก. ทำบันทึกส่ง สนง.ปม.จ.พังงา เพื่อดำเนินการขายทอดตลาดต่อไป