“อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน”

ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากร ฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ทะเลอันดามัน ประจำปี 2564 [2021-04-08 ] ข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  [2021-04-08 ] “อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” [2021-04-08 ] “อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” [2021-04-08 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-04-08 ] “อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” [2021-03-22 ] “อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” [2021-03-22 ] “อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” [2021-03-22 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-03-18 ] "ข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" [2021-03-18 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-03-18 ] “อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” [2021-03-15 ] “อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” [2021-03-12 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-03-12 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-03-05 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-03-05 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-02-22 ] "อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน" [2021-02-22 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-02-22 ] “อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” [2021-02-15 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-02-15 ] "อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน" [2021-02-15 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-02-15 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-02-15 ] “อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” [2021-02-15 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-02-08 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-02-08 ] "อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน" [2021-02-08 ] "ตระหนัก แต่ไม่ตระหนก" [2021-02-08 ] "อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน" [2021-02-01 ]

“อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” 

 เผยเเพร่: 2021-02-01  |  อ่าน: 50 ครั้ง

 

25 ม.ค.2564 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลท้ายเหมือง(พังงา) สังกัดศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่ กองตรวจการประมง กรมประมง มอบหมายให้ นายบรรลือศักดิ์ ภักดีนาค เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน พร้อมด้วย นายสุขเกษม ศรีงาม เจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ รวม 5 นาย นำเรือตรวจประมงทะเล 202 ออกปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามผู้กระทำผิดพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558และพ.ศ.2560 (ฉบับแก้ไข) และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ในอ่าวพังงา พื้นที่จังหวัดพังงา ต่อเนื่องจังหวัดภูเก็ต ทำการจับกุมเรือประมงเครื่องมืออวนล้อมจับปลากะตัก ชื่อ พรานสมุทร ทะเบียน 308200576 ผู้ต้องหา จำนวน 11 ราย โดยกล่าวหาว่า

1. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประมงพาณิชย์ ลักลอบทำการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง มีความผิดตาม ม.38 บทลงโทษตาม ม.130 (ผู้ต้องหาที่ 1) (ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหกแสนบาท หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)

2. ใช้เครื่องมืออวนล้อมจับที่มีสายมาน ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำเขตทะเลชายฝั่ง มีความผิดตาม ม. 71(1) บทลงโทษตาม ม.147 และ 169 (ผู้ต้องหาที่ 1) (ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)

3.เป็นผู้สนับสนุนหรือได้รับผลตอบแทนจากการกระทำความผิดตาม พรก. นี้ มีความผิดตาม ม.166(ผู้ต้องหาที่ 2-11) (ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิด)

แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และ พระราชกำหนดการประมง (ฉบับแก้ไข) พ.ศ. 2560

ผลการดำเนินคดีควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สภ.เกาะยาว อ.เกาะยาว จ.พังงา ตาม ปจว.ข้อ 1 เวลา 16.30 น. วันที่ 25 ม.ค. 2564 คดีที่ 18/2564 เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย และได้สั่งกักเรือประมง ลำดังกล่าว พร้อมทั้งเครื่องมือประมง ส่วนสัตว์น้ำของกลาง จำนวนประมาณ 200 ก.ก. ได้ทำบันทึกส่ง สนง.ปม.จ.พังงา เพื่อดำเนินการต่อไป

25 ม.ค.2564 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลท้ายเหมือง(พังงา) สังกัดศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่ กองตรวจการประมง กรมประมง มอบหมายให้ นายบรรลือศักดิ์ ภักดีนาค เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน พร้อมด้วย นายสุขเกษม ศรีงาม เจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ รวม 5 นาย นำเรือตรวจประมงทะเล 202 ออกปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามผู้กระทำผิดพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558และพ.ศ.2560 (ฉบับแก้ไข) และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ในอ่าวพังงา พื้นที่จังหวัดพังงา ต่อเนื่องจังหวัดภูเก็ต ทำการจับกุมเรือประมงเครื่องมืออวนล้อมจับปลากะตัก ชื่อ พรานสมุทร ทะเบียน 308200576 ผู้ต้องหา จำนวน 11 ราย โดยกล่าวหาว่า

1. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประมงพาณิชย์ ลักลอบทำการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง มีความผิดตาม ม.38 บทลงโทษตาม ม.130 (ผู้ต้องหาที่ 1) (ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหกแสนบาท หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)

2. ใช้เครื่องมืออวนล้อมจับที่มีสายมาน ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำเขตทะเลชายฝั่ง มีความผิดตาม ม. 71(1) บทลงโทษตาม ม.147 และ 169 (ผู้ต้องหาที่ 1) (ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)

3.เป็นผู้สนับสนุนหรือได้รับผลตอบแทนจากการกระทำความผิดตาม พรก. นี้ มีความผิดตาม ม.166(ผู้ต้องหาที่ 2-11) (ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิด)

แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และ พระราชกำหนดการประมง (ฉบับแก้ไข) พ.ศ. 2560

ผลการดำเนินคดีควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สภ.เกาะยาว อ.เกาะยาว จ.พังงา ตาม ปจว.ข้อ 1 เวลา 16.30 น. วันที่ 25 ม.ค. 2564 คดีที่ 18/2564 เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย และได้สั่งกักเรือประมง ลำดังกล่าว พร้อมทั้งเครื่องมือประมง ส่วนสัตว์น้ำของกลาง จำนวนประมาณ 200 ก.ก. ได้ทำบันทึกส่ง สนง.ปม.จ.พังงา เพื่อดำเนินการต่อไป