“ การมีส่วนร่วมของชุมชนประมง >>>รอยยิ้มสร้างได้<<<”

"คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-03-05 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-03-05 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-02-22 ] "อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน" [2021-02-22 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-02-22 ] “อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” [2021-02-15 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-02-15 ] "อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน" [2021-02-15 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-02-15 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-02-15 ] “อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” [2021-02-15 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-02-08 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-02-08 ] "อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน" [2021-02-08 ] "ตระหนัก แต่ไม่ตระหนก" [2021-02-08 ] "อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน" [2021-02-01 ] "ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล" [2021-02-01 ] "อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน" [2021-02-01 ] “อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” [2021-01-28 ] “อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” [2021-01-28 ] “อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” [2021-01-26 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-01-26 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-01-22 ] "อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน" [2021-01-22 ] “ การมีส่วนร่วมของชุมชนประมง >>>รอยยิ้มสร้างได้<<<” [2021-01-18 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-01-15 ] “อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” [2021-01-15 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-01-13 ] "อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยังยืน" [2021-01-11 ] "อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยังยืน" [2021-01-11 ]

“ การมีส่วนร่วมของชุมชนประมง >>>รอยยิ้มสร้างได้<<<” 

 เผยเเพร่: 2021-01-11  |  อ่าน: 38 ครั้ง

 

วันที่ 15 มกราคม 2564 นายสิทธิพล เมืองสง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่ พร้อมเจ้าหน้าที่ มอบอุปกรณ์สำหรับการดำเนินงานธนาคารปูม้าบ้านบ่อมะม่วง ดำเนินงานโดยกลุ่มองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มธนาคารสัตว์น้ำประจำชุมชน(ธนาคารปูม้า) บ้านบ่อม่วง ม.4 ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ภายใต้โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ซึ่งการทำธนาคารปูม้าของชุมชนประมงบ้านบ่อมะม่วง เกิดจากชาวประมงในพื้นที่เล็งเห็นความสำคัญ มีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำ และเพื่อให้การทำการประมงของชุมชนนั้นถูกกฎหมาย จึงเกิดความคิดปรับเปลี่ยนเครื่องมือ และหาทางออก โดยการได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ และเริ่มดำเนินการร่วมกัน ทำให้ท้องทะเลในอ่าวบ่อม่วงเกิดความอุดมสมบูรณ์ ยังส่งผลให้ในช่วงฤดูปิดอ่าวอันดามัน (1 เม.ย. – 30 มิ.ย.) ปี 2563 ที่ผ่านมาพบฝูงลูกปลาทูจำนวนมาก และดำเนินการจัดทำธนาคารปูม้ารวมกันทำให้มี มีปูม้าให้ได้จับกิน จับขาย กันตลอดทั้งปี โดยมียอดบริจาคแม่พันธุ์ปูม้าจากชาวประมงในพื้นที่ ตั้งแต่ พฤษภาคม 2563 ถึงปัจจุบัน จำนวน 578 ตัว ลูกพันธุ์ปูม้า(ระยะซูเอีย)ที่ปล่อยคืนสู่ทะเล ประมาณ 57,800,000 ตัว ทางเจ้าหน้าที่ต้องขอขอบคุณชาวประมงในพื้นที่ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดูแลทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้มีใช้อย่างยั่งยืน