“อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน”

"คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-03-05 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-03-05 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-02-22 ] "อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน" [2021-02-22 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-02-22 ] “อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” [2021-02-15 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-02-15 ] "อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน" [2021-02-15 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-02-15 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-02-15 ] “อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” [2021-02-15 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-02-08 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-02-08 ] "อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน" [2021-02-08 ] "ตระหนัก แต่ไม่ตระหนก" [2021-02-08 ] "อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน" [2021-02-01 ] "ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล" [2021-02-01 ] "อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน" [2021-02-01 ] “อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” [2021-01-28 ] “อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” [2021-01-28 ] “อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” [2021-01-26 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-01-26 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-01-22 ] "อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน" [2021-01-22 ] “ การมีส่วนร่วมของชุมชนประมง >>>รอยยิ้มสร้างได้<<<” [2021-01-18 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-01-15 ] “อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” [2021-01-15 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-01-13 ] "อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยังยืน" [2021-01-11 ] "อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยังยืน" [2021-01-11 ]

“อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” 

 เผยเเพร่: 2021-01-11  |  อ่าน: 39 ครั้ง

 

วันที่ 12 มกราคม 2564 นายสิทธิพล เมืองสง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่ มอบหมายให้ นายนพดล สิทธี เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และนายนราวุธ ภัทรวรคุณ เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน เป็นวิทยากรบรรยายโครงการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ในหัวข้อมาตรการและกฎหมายประมงระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรประมง โดยมีผู้เข้าฝึกอบรมได้แก่ชาวประมง แกนนำกลุ่มชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดตรัง จำนวน 30 ราย ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านแหลมไทร หมู่ที่ 3 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง และได้รับฟังปัญหาการทำการประมงและหาข่าวการกระทำความผิดในพื้นที่