"คนสำราญ งานสำเร็จ"

"คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-03-05 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-03-05 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-02-22 ] "อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน" [2021-02-22 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-02-22 ] “อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” [2021-02-15 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-02-15 ] "อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน" [2021-02-15 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-02-15 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-02-15 ] “อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” [2021-02-15 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-02-08 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-02-08 ] "อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน" [2021-02-08 ] "ตระหนัก แต่ไม่ตระหนก" [2021-02-08 ] "อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน" [2021-02-01 ] "ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล" [2021-02-01 ] "อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน" [2021-02-01 ] “อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” [2021-01-28 ] “อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” [2021-01-28 ] “อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” [2021-01-26 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-01-26 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-01-22 ] "อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน" [2021-01-22 ] “ การมีส่วนร่วมของชุมชนประมง >>>รอยยิ้มสร้างได้<<<” [2021-01-18 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-01-15 ] “อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” [2021-01-15 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-01-13 ] "อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยังยืน" [2021-01-11 ] "อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยังยืน" [2021-01-11 ]

"คนสำราญ งานสำเร็จ" 

 เผยเเพร่: 2021-01-11  |  อ่าน: 40 ครั้ง

 

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลท้ายเหมือง (พังงา) สังกัดศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่ กองตรวจการประมง กรมประมง โดย น.ส.วิไลพร เพชรกำเนิด ตำแหน่วเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อม เจ้าหน้าที่รวม 3 นาย ร่วมกับ นายนิกร อินทรเจริญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านบางเหนียว และ นายประสุทธิ์ สมรักษ์ ผู้ช่วย ผญ.บ้าน บ้านบางเหนียว ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต ทำการตรวจยึดเรือประมงอวนรุน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ลำ บริเวณทะเลอันดามัน ท้องที่บ้านบางเหนียว ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต ข้อกล่าว ลักลอบทำการประมงโดยใช้เครื่องมืออวนรุนประกอบเรือยนต์โดยไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดตาม ม.67(4) บทกำหนดโทษ ตาม ม.147 และ 169 แห่ง พรก.การประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560 พร้อมนี้ ได้ทำบันทึกร้องทุกข์กล่าวโทษ ต่อ พนง.สส.เมืองภูเก็ต ตาม ปจว.ข้อ 23วันที่ 31 ธันวาคม 2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลท้ายเหมือง (พังงา) สังกัดศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่ กองตรวจการประมง กรมประมง โดย น.ส.วิไลพร เพชรกำเนิด ตำแหน่วเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อม เจ้าหน้าที่รวม 3 นาย ร่วมกับ นายนิกร อินทรเจริญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านบางเหนียว และ นายประสุทธิ์ สมรักษ์ ผู้ช่วย ผญ.บ้าน บ้านบางเหนียว ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต ทำการตรวจยึดเรือประมงอวนรุน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ลำ บริเวณทะเลอันดามัน ท้องที่บ้านบางเหนียว ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต ข้อกล่าว ลักลอบทำการประมงโดยใช้เครื่องมืออวนรุนประกอบเรือยนต์โดยไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดตาม ม.67(4) บทกำหนดโทษ ตาม ม.147 และ 169 แห่ง พรก.การประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560 พร้อมนี้ ได้ทำบันทึกร้องทุกข์กล่าวโทษ ต่อ พนง.สส.เมืองภูเก็ต ตาม ปจว.ข้อ 23 คดีที่ 4924/63 บช.ของกลางลำดับที่ 1720/63 ลวท. 31 ธ.ค.63คดีที่ 4924/63 บช.ของกลางลำดับที่ 1720/63 ลวท. 31 ธ.ค.63