เนื่องในวันรวมน้ำใจให้กาชาด

"คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-03-05 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-03-05 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-02-22 ] "อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน" [2021-02-22 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-02-22 ] “อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” [2021-02-15 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-02-15 ] "อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน" [2021-02-15 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-02-15 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-02-15 ] “อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” [2021-02-15 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-02-08 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-02-08 ] "อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน" [2021-02-08 ] "ตระหนัก แต่ไม่ตระหนก" [2021-02-08 ] "อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน" [2021-02-01 ] "ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล" [2021-02-01 ] "อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน" [2021-02-01 ] “อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” [2021-01-28 ] “อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” [2021-01-28 ] “อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” [2021-01-26 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-01-26 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-01-22 ] "อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน" [2021-01-22 ] “ การมีส่วนร่วมของชุมชนประมง >>>รอยยิ้มสร้างได้<<<” [2021-01-18 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-01-15 ] “อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” [2021-01-15 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-01-13 ] "อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยังยืน" [2021-01-11 ] "อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยังยืน" [2021-01-11 ]

เนื่องในวันรวมน้ำใจให้กาชาด 

 เผยเเพร่: 2021-01-11  |  อ่าน: 81 ครั้ง

 

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เนื่องในวันรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2563 นายสิทธิพล เมืองสง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่ มอบหมายให้นางสาววาริน พาลีวล ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ ส่งมอบของรางวัลเพื่อเป็นรางวัลสนับสนุนการจัดกิจกรรม เนื่องในงานปีใหม่และงานกาชาดจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2564 โดยมี พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ในฐานะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ ประธานเปิดงานวันรวมน้ำใจให้กาชาด ซึ่งจังหวัดกระบี่โดยเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ กำหนดจัดงานปีใหม่และงานกาชาดประจำปี 2564 ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 - 7 มกราคม 2564 เพื่อหารายได้สนับสนุนภารกิจสาธารณกุศลและสาธารณประโยชน์ของเหล่ากาชาด