"คนสำราญ งานสำเร็จ"

"คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-01-22 ] "อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน" [2021-01-22 ] “ การมีส่วนร่วมของชุมชนประมง >>>รอยยิ้มสร้างได้<<<” [2021-01-18 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-01-15 ] “อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” [2021-01-15 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-01-13 ] "อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยังยืน" [2021-01-11 ] "อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยังยืน" [2021-01-11 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-01-07 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-01-07 ] "ประชาสัมพันธ์ นำการจับกุม"  [2021-01-06 ] "ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล" [2021-01-05 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-01-04 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-01-04 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-01-04 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-01-04 ] วันที่ 30 ธันวาคม 2563  [2021-01-04 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2020-12-30 ] "ตระหนัก แต่ไม่ตระหนก" [2020-12-30 ] "กรมประมงมั่นใจ ฟาร์มกุ้งไทย มาตรฐาน GAP ปลอดโควิค-19" [2020-12-28 ] "ช่วยเหลือผู้ประสบภัย" [2020-12-24 ] "ตระหนัก แต่ไม่ตระหนก" [2020-12-21 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2020-12-21 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2020-12-21 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2020-12-21 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2020-12-21 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2020-12-17 ] เนื่องในวันรวมน้ำใจให้กาชาด [2020-12-17 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2020-12-17 ] "อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน" [2020-12-17 ]

"คนสำราญ งานสำเร็จ" 

 เผยเเพร่: 2020-12-17  |  อ่าน: 27 ครั้ง

 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 นายสิทธิพล เมืองสง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่ มอบหมายให้ นางสาวปวีณา หมันการ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน, นายสิทธิโชค จิตรรักษ์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน,นางสาวจิราภรณ์ สึกน่วม เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ 2564 เยี่ยมชมการดำเนินงานธนาคารปูม้าและเข้าร่วมกิจกรรมงานงมกุ้งทะเลของชุมชนประมงบ้านนาชุมเห็ด หมู่ที่ 2 ตำบลตะเสะ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง กิจกรรมงมกุ้งของชุมชนประมงพื้นบ้านบ้านนาชุมเห็ดจะมีกุ้งเข้ามาให้จับกันทุกปี (ต.ค.-ธ.ค) ความอุดมสมบูรณ์ของทะเลหน้าบ้านเกิดจากความร่วมมือของชุมชนและภาครัฐ ในการดูแลทรัพย์กรสัตว์น้ำ มีส่วนสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่คนในชุมชน และพื้นที่ใกล้เคียง