“ประชาสัมพันธ์ นำการจับกุม”

"คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-01-22 ] "อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน" [2021-01-22 ] “ การมีส่วนร่วมของชุมชนประมง >>>รอยยิ้มสร้างได้<<<” [2021-01-18 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-01-15 ] “อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” [2021-01-15 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-01-13 ] "อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยังยืน" [2021-01-11 ] "อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยังยืน" [2021-01-11 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-01-07 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-01-07 ] "ประชาสัมพันธ์ นำการจับกุม"  [2021-01-06 ] "ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล" [2021-01-05 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-01-04 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-01-04 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-01-04 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-01-04 ] วันที่ 30 ธันวาคม 2563  [2021-01-04 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2020-12-30 ] "ตระหนัก แต่ไม่ตระหนก" [2020-12-30 ] "กรมประมงมั่นใจ ฟาร์มกุ้งไทย มาตรฐาน GAP ปลอดโควิค-19" [2020-12-28 ] "ช่วยเหลือผู้ประสบภัย" [2020-12-24 ] "ตระหนัก แต่ไม่ตระหนก" [2020-12-21 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2020-12-21 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2020-12-21 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2020-12-21 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2020-12-21 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2020-12-17 ] เนื่องในวันรวมน้ำใจให้กาชาด [2020-12-17 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2020-12-17 ] "อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน" [2020-12-17 ]

“ประชาสัมพันธ์ นำการจับกุม” 

 เผยเเพร่: 2020-12-17  |  อ่าน: 45 ครั้ง

 

ด้วยกองตรวจการประมง ได้รับแจ้งจากชาวประมง กรณีการดัดแปลงเครื่องมืออวนรุนเคยให้ผิดไปจากเงื่อนไขที่กำหนด ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับรูปแบบของอวน ขนาดของเรือ วิธีใช้ บริเวณพื้นที่ และระยะเวลาในการทำการประมงที่ผู้ทำการประมงด้วยเครื่องมืออวนรุนเคยที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทำการประมงต้องปฏิบัติ พ.ศ.2562 โดยเป้าประสงค์ในการจับสัตว์น้ำชนิดอื่นที่ไม่ใช่เคยตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำซึ่งเข้าลักษณะความผิดการใช้เครื่องมืออวนรุนทำการประมง เป็นความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และพ.ศ.2560 (ฉบับแก้ไข) มาตรา 67(4)

โดยวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 นายเอกชัย ช่วยแป้น ตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ รวม 5 นาย สังกัดศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่ กองตรวจการประมง กรมประมง ได้เข้าประชาสัมพันธ์ประกาศดังกล่าวฯ ในพื้นที่ ม.5 ต.ตะเส๊ะ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง และพื้นที่ ม.9 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

ฝากประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องชาวประมงผู้ประกอบอาชีพอวนรุนเคยขอให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด