"ยิ่งให้ ยิ่งได้คืน"

“อนุรักษ์สัตว์น้ำไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” [2021-07-19 ] " อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน " [2021-07-13 ] " ประชาสัมพันธ์ " [2021-07-07 ] “อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” [2021-07-07 ] ทรงพระเจริญ [2021-06-24 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-06-24 ] “อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” [2021-06-21 ] "อนุรักษ์สัตว์น้ำไว้ ใช้อย่างยั่งยืน" [2021-06-17 ] "อนุรักษ์สัตว์น้ำไว้ ใช้อย่างยั่งยืน" [2021-06-17 ] ปิดอ่าวไทยรูปตัว ก ประจำปี2564 [2021-06-17 ] “อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” [2021-06-14 ] “อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” [2021-06-14 ] “อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” [2021-06-14 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-06-10 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-06-04 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-06-04 ] "ทรงพระเจริญ" [2021-06-04 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-06-02 ] “ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล” [2021-06-01 ] ฝนตกหนักและคลื่นลมแรง ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง  [2021-05-28 ] จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 [2021-05-28 ] โปรดเดินเรือ ด้วยความระมัดระวัง [2021-05-27 ] "อนุรักษ์สัตว์น้ำไว้ ใช้อย่างยั่งยืน" [2021-05-11 ] "อนุรักษ์สัตว์น้ำไว้ ใช้อย่างยั่งยืน" [2021-05-11 ] “อนุรักษ์สัตว์น้ำไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” [2021-04-28 ] "อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน" [2021-04-27 ] กรมประมง ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการจาก “กรมควบคุมโรค” โดยยึดหลัก.... D M H T T A  [2021-04-23 ] " ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 " [2021-04-22 ] “อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” [2021-04-22 ] ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ [2021-04-19 ]

"ยิ่งให้ ยิ่งได้คืน" 

 เผยเเพร่: 2021-04-19  |  อ่าน: 139 ครั้ง

 

จากสถานการณ์ปัจจุบัน มีจำนวนพายุเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการทำงานของพี่น้องชาวประมง ประสบปัญหาไม่สามารถออกเรือไปหาสัตว์น้ำได้ การนำสัตว์น้ำมาไว้ใกล้บ้าน ซึ่งเปรียบเสมือนการสร้างตู้กับข้าวมาไว้ใกล้ๆๆบ้านจึงเป็นตัวช่วยสำคัญในการบรรเทาผลกระทบ และลดต้นทุน แต่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดการมีส่วนร่วมจากเจ้าของบ้านในการร่วมกันดูแลทรัพยากรสัตว์น้ำที่มี "ทรัพยากรสัตว์น้ำทุกคนเป็นเจ้าของ ร่วมกันดูแล รักษา และใช้ประโยชน์  "ขอบคุณที่ช่วยกันดูแลทรัพยากรสัตว์น้ำ"