"ยิ่งให้ ยิ่งได้คืน"

"คนสำราญ งานสำเร็จ" [2020-12-02 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2020-12-02 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2020-12-02 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2020-12-02 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2020-11-26 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2020-11-23 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2020-11-23 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2020-11-18 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2020-11-18 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2020-11-16 ] "น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ" [2020-11-16 ] “อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” [2020-11-13 ] ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก [2020-11-13 ] “ประชาสัมพันธ์ นำการจับกุม” [2020-11-11 ] “ประชาสัมพันธ์ นำการจับกุม” [2020-11-10 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2020-11-09 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2020-11-09 ] “อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” [2020-11-04 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2020-11-02 ] อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” [2020-10-30 ] ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา [2020-10-28 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2020-10-27 ] 23 ตุลาคม 2563 "วันปิยมหาราช" [2020-10-27 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2020-10-27 ] น้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  [2020-10-21 ] กรมอุตุนิยมประกาศวิทยา [2020-10-20 ] “อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” [2020-10-20 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2020-10-20 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2020-10-20 ] "ยิ่งให้ ยิ่งได้คืน" [2020-10-20 ]

"ยิ่งให้ ยิ่งได้คืน" 

 เผยเเพร่: 2020-10-20  |  อ่าน: 35 ครั้ง

 

จากสถานการณ์ปัจจุบัน มีจำนวนพายุเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการทำงานของพี่น้องชาวประมง ประสบปัญหาไม่สามารถออกเรือไปหาสัตว์น้ำได้ การนำสัตว์น้ำมาไว้ใกล้บ้าน ซึ่งเปรียบเสมือนการสร้างตู้กับข้าวมาไว้ใกล้ๆๆบ้านจึงเป็นตัวช่วยสำคัญในการบรรเทาผลกระทบ และลดต้นทุน แต่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดการมีส่วนร่วมจากเจ้าของบ้านในการร่วมกันดูแลทรัพยากรสัตว์น้ำที่มี "ทรัพยากรสัตว์น้ำทุกคนเป็นเจ้าของ ร่วมกันดูแล รักษา และใช้ประโยชน์  "ขอบคุณที่ช่วยกันดูแลทรัพยากรสัตว์น้ำ"