"คนสำราญ งานสำเร็จ"

"คนสำราญ งานสำเร็จ" [2020-12-02 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2020-12-02 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2020-12-02 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2020-12-02 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2020-11-26 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2020-11-23 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2020-11-23 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2020-11-18 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2020-11-18 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2020-11-16 ] "น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ" [2020-11-16 ] “อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” [2020-11-13 ] ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก [2020-11-13 ] “ประชาสัมพันธ์ นำการจับกุม” [2020-11-11 ] “ประชาสัมพันธ์ นำการจับกุม” [2020-11-10 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2020-11-09 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2020-11-09 ] “อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” [2020-11-04 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2020-11-02 ] อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” [2020-10-30 ] ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา [2020-10-28 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2020-10-27 ] 23 ตุลาคม 2563 "วันปิยมหาราช" [2020-10-27 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2020-10-27 ] น้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  [2020-10-21 ] กรมอุตุนิยมประกาศวิทยา [2020-10-20 ] “อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” [2020-10-20 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2020-10-20 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2020-10-20 ] "ยิ่งให้ ยิ่งได้คืน" [2020-10-20 ]

"คนสำราญ งานสำเร็จ" 

 เผยเเพร่: 2020-10-20  |  อ่าน: 46 ครั้ง

 

วันที่ 29 กันยายน - 1 ตุลาคม 2563 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่ นำโดยนายสิทธิพล เมืองสง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กฎหมายตาม พ.ร.ก.การประมงฯ ในการจัดอบรมโครงการฝึกอบรมสัมมนาอาสาสมัครป้องกันปราบปรามประมงผิดกฎหมายแรงงานเด็กและแรงงานภาคบังคับ รุ่นที่ 5 จัดโดยสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี ณ โรงแรมระนองการ์เด้นท์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยมี ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมฯ เพื่อให้อาสาสมัครประมงชุมชน มีความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือและเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังให้เจ้าหน้าที่รัฐในการป้องกันปราบปรามประมงผิดกฎหมายแรงงานเด็กและแรงงานภาคบังคับ