“อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน”

“อนุรักษ์สัตว์น้ำไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” [2021-07-19 ] " อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน " [2021-07-13 ] " ประชาสัมพันธ์ " [2021-07-07 ] “อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” [2021-07-07 ] ทรงพระเจริญ [2021-06-24 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-06-24 ] “อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” [2021-06-21 ] "อนุรักษ์สัตว์น้ำไว้ ใช้อย่างยั่งยืน" [2021-06-17 ] "อนุรักษ์สัตว์น้ำไว้ ใช้อย่างยั่งยืน" [2021-06-17 ] ปิดอ่าวไทยรูปตัว ก ประจำปี2564 [2021-06-17 ] “อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” [2021-06-14 ] “อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” [2021-06-14 ] “อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” [2021-06-14 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-06-10 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-06-04 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-06-04 ] "ทรงพระเจริญ" [2021-06-04 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2021-06-02 ] “ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล” [2021-06-01 ] ฝนตกหนักและคลื่นลมแรง ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง  [2021-05-28 ] จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 [2021-05-28 ] โปรดเดินเรือ ด้วยความระมัดระวัง [2021-05-27 ] "อนุรักษ์สัตว์น้ำไว้ ใช้อย่างยั่งยืน" [2021-05-11 ] "อนุรักษ์สัตว์น้ำไว้ ใช้อย่างยั่งยืน" [2021-05-11 ] “อนุรักษ์สัตว์น้ำไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” [2021-04-28 ] "อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน" [2021-04-27 ] กรมประมง ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการจาก “กรมควบคุมโรค” โดยยึดหลัก.... D M H T T A  [2021-04-23 ] " ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 " [2021-04-22 ] “อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” [2021-04-22 ] ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ [2021-04-19 ]

“อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” 

 เผยเเพร่: 2021-04-19  |  อ่าน: 148 ครั้ง

 

วันที่ 25 กันยายน 2563 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) สังกัดกองตรวจการประมง กรมประมง โดยนายเอกชัย ช่วยแป้น เจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ รวม 4 นาย ออกปฏิบัติงานเฝ้าระวังการทำการประมงผิดกฎหมาย บริเวณบ้านทุ่งปาหนัน (หลาทวด) หมู่ที่ 2 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ได้ทำการตรวจยึดเครื่องมืออวนรุนที่ใช้ติดกับเรือยนต์ จำนวน 1 ลำ ซึ่งมีความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 (ฉบับแก้ไข) มาตรา 67(4) โทษตามมาตรา 147 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาท – หนึ่งแสนบาท หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมงแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
ถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึง 20 ตันกรอส
ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 100,000 – 200,000 บาท / 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
ถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่ 20 ตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึง 60 ตันกรอส
ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 200,000 – 600,000 บาท / 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
ถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่ 60 ตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึง 150 ตันกรอส
ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 600,000 – 6,000,000 บาท / 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
ถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ใช้เรือขนาดตั้งแต่ 150 ตันกรอสขึ้นไป
ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 6,000,000 – 30,000,000 บาท / 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า และมาตรา 169 นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.ปะเหลียน จ.ตรัง เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป