วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 04.00 น. ศปท.เขต 3 (กระบี่) โดยนายนราวุธ ภัทรวรกุล ตำแหน่ง จพง.สื่อสารปฎิบัติงาน พร้อมด้วยนายเอกชัย ช่วยแป้น จพง.เดินเรือปฎิบัติงาน จพง.ปม.ปฎิบัติงาน นายเอกชัย ช่วยแป้น จพง.เดินเรือปฎิบัติงาน บูรณาการร่วม นปท.เกาะหลีเป๊ะ สตูล โดยนายโชคชัย เมืองสง จพง.ปม.ชำนาญงาน รวม 15 นาย เรือยาง จำนวน 2 ลำ

"คนสำราญ งานสำเร็จ" [2020-09-22 ] “อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” [2020-09-21 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2020-09-17 ] ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา [2020-09-17 ] ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา [2020-09-16 ] “อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” [2020-09-15 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2020-09-15 ] เรือใบไม้เขียวตรวจเรือประมงป้องกันลักลอบขนแรงงานต่างด้าวสกัดกั้นเชื้อโควิด-19 [2020-09-15 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2020-09-15 ] “คนสำราญ งานสำเร็จ” [2020-09-15 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2020-09-15 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2020-09-15 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2020-09-15 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2020-09-01 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2020-09-01 ] "อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน" [2020-08-20 ] “คนสำราญ งานสำเร็จ” [2020-08-19 ] ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา [2020-08-19 ] "ร่วมกันดูแล ปกป้อง รักษา และนำไปใช้ประโยชน์" [2020-08-17 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2020-08-17 ] "ทรงพระเจริญ" [2020-08-11 ] "อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน" [2020-08-11 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2020-07-31 ] "ทรงพระเจริญ" [2020-07-31 ] “คนสำราญ งานสำเร็จ" [2020-07-31 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2020-07-31 ] “คนสำราญ งานสำเร็จ” [2020-07-24 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2020-07-24 ] “คนสำราญ งานสำเร็จ” [2020-07-23 ] "คนสำราญ งานสำเร็จ" [2020-07-23 ]

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 04.00 น. ศปท.เขต 3 (กระบี่) โดยนายนราวุธ ภัทรวรกุล ตำแหน่ง จพง.สื่อสารปฎิบัติงาน พร้อมด้วยนายเอกชัย ช่วยแป้น จพง.เดินเรือปฎิบัติงาน จพง.ปม.ปฎิบัติงาน นายเอกชัย ช่วยแป้น จพง.เดินเรือปฎิบัติงาน บูรณาการร่วม นปท.เกาะหลีเป๊ะ สตูล โดยนายโชคชัย เมืองสง จพง.ปม.ชำนาญงาน รวม 15 นาย เรือยาง จำนวน 2 ลำ  

 เผยเเพร่: 2020-07-23  |  อ่าน: 68 ครั้ง