"เพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์"

"เพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์" 

 เผยเเพร่: 2021-08-19  |  อ่าน: 76 ครั้ง


17 สิงหาคม 2564 หน่วยงานในสังกัดกรมประมง จังหวัดตรัง,จังหวัดสตูลและจังหวัดระนอง ร่วมกับตัวแทนชาวประมง ตัวแทนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ปล่อยกุ้งกุลาดำ แห่งละ 500,000 ตัว จำนวน 3 แห่ง คือ บริเวณบ้านควนตุ้งกู ม.3 ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง, คลองราไว ต.ขอนคลาน อ.ทุ้งหว้า จ.สตูล และบ้านท่าต้นสน ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง ภายใต้โครงการการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์