“อนุรักษ์สัตว์น้ำไว้ ใช้อย่างยั่งยืน”

“อนุรักษ์สัตว์น้ำไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” 

 เผยเเพร่: 2021-08-02  |  อ่าน: 102 ครั้ง


18 ก.ค.2564 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลท้ายเหมือง (พังงา) สังกัดศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่ กองตรวจการประมง กรมประมง ทำการรื้อถอน ทำลาย เครื่องมือประเภทโป๊ะน้ำตื้น ซึ่งเป็นเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมายตามประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดภูเก็ต เรื่อง กำหนดเครื่องมือทำการประมง วิธีทำการประมง พื้นที่ทำการประมง ที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำ พ.ศ. 2562 ลวท. 7ต.ค. 2562 มีความผิดตาม ม. 71 (1) บทลงโทษตาม ม. 147 และ 169 แห่ง พรก.การประมง พ.ศ. 2558 และ พรก.การประมง พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) จำนวน 3 ปาก บริเวณชายทะเลอ่าวโต๊ะขุน ม. 2 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ ได้ทำบันทึกรื้อถอน ทำลาย เครื่องมือโป๊ะน้ำตื้นดังกล่าว ส่ง พนักงานสอบสวน สภ.เมืองภูเก็ต ตาม ปจว.ข้อ 1 ลวท. 18 ก.ค. 2564