"คนสำราญ งานสำเร็จ"

"คนสำราญ งานสำเร็จ" 

 เผยเเพร่: 2021-08-02  |  อ่าน: 73 ครั้ง


วันที่ 22 มิถุนายน 2564 นายอนันต์ หมานมานะ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่ มอบหมายให้ นางสาวปวีณา หมันการ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน,นางสาวจิราภรณ์ สึกน่วม เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ 2564 เยี่ยมชมการดำเนินงานธนาคารปูม้าบ้านบ่อมะม่วง สอบถามปัญหา อุปสรรค แนะนำการต่อยอดเพื่อสร้างงานให้กับสมาชิก และติดตามสถานการณ์การทำประมงในพื้นที่