“อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน”

“อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” 

 เผยเเพร่: 2021-08-02  |  อ่าน: 133 ครั้ง


วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่ สังกัดกองตรวจการประมง กรมประมง โดยนายอรุณ นุ้ยไฉน ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่เรือตรวจประมงทะเล 327 รวม 5 นาย ได้ออกปฏิบัติงานการควบคุมและปราบปรามการทำการประมง ในเขตพื้นที่ประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ทะเลอันดามัน ประจำปี 2564 ในทะเลอันดามันเขตท้องที่ จังหวัดกระบี่ ได้ทำการจับกุมเรือยนต์ประมงหางยาว (เรือหัวโทง) จำนวน 2 ลำ ผู้ต้องหากระทำความผิด จำนวน 14 ราย บริเวณทิศใต้ของเกาะหมา ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่

ข้อกล่าวหา : 1. ร่วมกันใช้เครื่องมือทำการประมงประเภทอวนล้อมที่เรียกโดยทั่วไปว่า “อวนญี่ปุ่น” หรืออวนต้อนปลา หรืออวนต้อนปลาหลังกองหิน หรืออวนต้อนปลากองหิน ทำการประมงโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ห้ามใช้เครื่องมือบางชนิดทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำในพื้นที่ที่มีแหล่งปะการัง กองหินในทะเล หรือแหล่งปะการังเทียม

ข้อ 2 ห้ามมิให้บุคคลใดใช้เครื่องมือทำการประมงประเภทอวนล้อมที่เรียกโดยทั่วไปว่า “อวนญี่ปุ่น” หรืออวนต้อนปลา หรืออวนต้อนปลาหลังกองหิน หรืออวนต้อนปลากองหิน ทำการประมงโดยวิธีการวางอวนไว้ที่พื้นทะเลและวางอวนล้อมแนวปะการัง แนวกองหินใต้ทะเล หรือแนวปะการังเทียม แล้วใช้คนเหยียบย่ำบนปะการัง แนวกองหิน หรือแนวปะการังเทียมเพื่อไล่ต้อนปลาเข้าถุงอวน ในทะเลหรืออ่าวในท้องที่จังหวัดชายทะเลทุกจังหวัดโดยเด็ดขาด ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 ตามบทเฉพาะกาล มาตรา 171 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 มีความผิดตามมาตรา 71 (1) ให้รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดมีอำนาจออกประกาศ ดังต่อไปนี้ (1) เครื่องมือทำการประมงตามรูปแบบของเครื่องมือ วิธีการทำการประมง พื้นที่ทำการประมง ขนาดของเรือประมงที่ใช้ประกอบการทำการประมง และเงื่อนไขอื่นๆที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำ มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 147 และมาตรา 169

นำส่ง สภ.เกาะพีพี จ.กระบี่ เพื่อดำเนินตามกฎหมายต่อไป