“อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน”

“อนุรักษ์ไว้ ใช้อย่างยั่งยืน” 

 เผยเเพร่: 2021-08-02  |  อ่าน: 67 ครั้ง


12 มิถุนายน 2564 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลท้ายเหมือง (พังงา) สังกัดศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่ กองตรวจการประมง กรมประมง โดย นายอดิเรก เอกเพชร หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลท้ายเหมือง (พังงา) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เรือตรวจประมงทะเล 202 รวม 6 นาย ออกปฏิบัติงานควบคุมและปราบปรามการทำการประมง ในเขตพื้นที่ประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ทะเลอันดามัน ประจำปี 2564 ทำการจับกุมเรือประมงชื่อ แม๊ก 772 หมายเลขทะเบียน 575107509 ลอบปู จำนวน 1,159 ลูก ผู้ต้องหา 4 ราย กล่าวโทษ 1 ราย รวม 5 ราย เหตุเกิดบริเวณทิศตะวันออกแหลมไม้ไผ่ ท้องที่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ข้อกล่าวหา

1. ร่วมกันใช้เครื่องมือลอบปู จำนวนมากกว่า300 ลูก ต่อ เรือประมง 1 ลำ ทำการประมงในระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง ฉบับ ลวท. 22 มี.ค. 2561 ความผิดตาม ม.70 มีบทกำหนดโทษตาม ม.138 , 166 และ 169 แห่ง พรก.การประมง พ.ศ. 2558 และ พรก.ประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (4 ราย)

2. ร่วมกันใช้เครื่องมือลอบปู จำนวนมากกว่า 300 ลูก ต่อ เรือประมง 1 ลำ ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำในเขตทะเลชายฝั่ง ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเครื่องมือทำการประมง วิธีการทำการประมง และพื้นที่ทำการประมง ที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำเขตทะเลชายฝั่ง ฉบับ ลวท. 9 พ.ย. 2560 ความผิดตาม ม.71 (1) มีบทกำหนดโทษตาม ม.147 , 167 และ 169 แห่ง พรก.การประมง พ.ศ. 2558 และ พรก.ประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (4 ราย)

3. กล่าวโทษ เจ้าของเรือประมง ต่อพนง.สส.สภ.เมืองภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ให้ดำเนินคดีฐาน เป็นผู้สนับสนุนหรือได้รับประโยชน์จากการกระทำความผิดตามพระราชกำหนดนี้ ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น ตาม ม. 166 (1 ราย)

นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่ง พนง.สส.สภ.เมืองภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต เป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 64 เวลา 14.00 น.