"คนสำราญ งานสำเร็จ"

"คนสำราญ งานสำเร็จ" 

 เผยเเพร่: 2021-08-02  |  อ่าน: 80 ครั้ง


วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายอนันต์ หมานมานะ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่ มอบหมายให้นายสิทธิโชค จิตรรักษ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ร่วมกับคณะทำงานในพื้นที่สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่, นางจีรวรรณ์ ศรีทองชื่น ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน รักษาการแทนในตำแหน่งประมงอำเภออ่าวลึก ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข็มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ประจำปีงบประมาณ 2564 กลุ่มองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านคลองสุข และกลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านถ้ำเสือ ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัน ประจำปี 2564ดกระบี่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรในฤดูสัตว์น้ำ มีไข่ ว่างไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ฝั่งทะเลอันดามัน ประจำปี 2564