"คนสำราญ งานสำเร็จ"

"คนสำราญ งานสำเร็จ" 

 เผยเเพร่: 2021-08-02  |  อ่าน: 74 ครั้ง


วันที่ 1 มิถุนายน 2564 นายอนันต์ หมานมานะ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่ มอบหมายให้ นายสิทธิโชค จิตรรักษ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ร่วมกับคณะทำงานในพื้นที่สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ นางกาญจนา จ้ายเกิด นักวิชาการประมงชำนาญการ รักษาการแทนในตำแหน่งประมงอำเภอเกาะลันตา ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข็มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ประจำปีงบประมาณ 2564 แก่องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นด้านประมงชายฝั่ง กลุ่มชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านคลองโตบ ตำบลเกาะลันตาใหญ่  อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ,ประชาสัมพันธ์ การประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรในฤดูสัตว์น้ำ มีไข่ ว่างไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ฝั่งทะเลอันดามัน ประจำปี 2564