การเลี้ยงปลาในกระชังในจังหวัดสงขลา: ปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไข

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • การเลี้ยงปลาในกระชังในจังหวัดสงขลา: ปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไข

  • การเลี้ยงปลาในกระชังในจังหวัดสงขลา: ปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไข 


    การเลี้ยงปลาในกระชังในจังหวัดสงขลา: ปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไข
    นิคม ละอองศิริวงศ์
    ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งนราธิวาส
    กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง กรมประมง