การให้บริการศูนย์รับแจ้งปัญหาระบบ Helpdesk เรื่องโรคสัตว์น้ำ

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • การให้บริการศูนย์รับแจ้งปัญหาระบบ Helpdesk เรื่องโรคสัตว์น้ำ

  • [2022-10-05] หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร [2022-10-05] ประมง!! ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามเฝ้าระวังฟาร์มเลี้ยงจระเข้ [2022-10-05] ปากพลี เรียนรู้การใช้สมุนไพร(ข้าวเย็นเหนือ ข้าวเย็นใต้) แทนยาปฎิชีวนะ [2022-10-05] เลี้ยงน้อย แต่เลี้ยงอย่างมีคุณภาพนะ ?? ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอำเภอองครักษ์ สนใจสมุนไพร ทดแทนยาปฏิชีวนะ [2022-10-05] เกษตรกรอำเภอเมือง สร้างอาหารสะอาด ด้วยการใช้สมุนไพร แทนยาปฏิชีวนะ [2022-09-22] การประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 1/2565 [2022-09-20] เกษตรกรบ้านนาด้านประมง ว้าว !! สมุนไพร(ข้าวเย็นเหนือ ข้าวเย็นใต้) ใช้ในการรักษาโรคสัตว์น้ำ [2022-09-19] โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน (ขยายผล) ประจำปีงบประมาณ 2565 [2022-09-19] วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 [2022-09-13] พิธีรับมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 รางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม

    การให้บริการศูนย์รับแจ้งปัญหาระบบ Helpdesk เรื่องโรคสัตว์น้ำ 


    การให้บริการศูนย์รับแจ้งปัญหาระบบ Helpdesk เรื่องโรคสัตว์น้ำ

            ศูนย์รับแจ้งปัญหาระบบ Helpdesk เรื่องโรคสัตว์น้ำเปิดพร้อมให้บริการ ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง ซึ่งระบบ Helpdesk เรื่องโรคสัตว์น้ำจะเป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งปัญหาและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคสัตว์น้ำ

            เพื่อความสะดวก รวดเร็ว มีเจ้าหน้าที่รับให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งสามารถติดต่อได้ทางช่องทางหลักที่เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-104-9444 e-mail : helpdesk@dofservicedesk.in.th และ Line@ : @dofhelpdesk