">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • มอบพันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อซีเมนต์

  • [2022-06-24] ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการประมง สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก [2022-06-22] โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดนครนายก [2022-06-22] เอทิลแอลกอฮอล์ หนึ่งในส่วนผสมสมุนไพรทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ ในการป้องกันและรักษาโรคสัตว์น้ำ [2022-06-20] เยี่ยมร้าน Fisherman Shop @Nakhonnayok ณ วัดมณีวงศ์ [2022-06-13] ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการประมง [2022-06-06] ประชุมความก้าวหน้าแผนฟื้นฟูผลผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทย ครั้งที่1/2565 [2022-06-06] ประมงนครนายกร่วมบูรณาการกับโรงเรียนทหารการสัตว์ และองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังเขื่อนขุนด่าน ขยายผลปลาตะเพียนขาวต่อยอดจากโครงการแปลงนาสาธิตการเกษตร [2022-06-06] ประมงอำเภอบ้านนา ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านนา [2022-06-06] ประมงอำเภอเมืองนครนายก ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนครนายก [2022-06-06] ประมงอำเภอปากพลี ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอปากพลี

    มอบพันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อซีเมนต์ 


    มอบพันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อซีเมนต์

    วันที่ 18 พฤษภาคม 2565

            สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก โดยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายปรเมศร์ อรุณ นักวิชาการประมงชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายอนิวรรตน์ สมชีวิตา นักวิชาการประมงปฏิบัติการ นายปรัชญา ชมเชย นักวิชาการประมง ร่วมกับ นางสาวศิธรา โชติพิทักษ์ ประมงอำเภอบ้านนา มอบพันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุย เพื่อเป็นอาหารกลางวันและแหล่งโปรตีนจากสัตว์น้ำสำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาเพิ่ม ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุยจากศรีโพธิ์ฟาร์ม (ปลาดุกบิ๊กอุย) ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก