">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

 • ร่วมงานประดิษฐ์ผีเสื้อของจังหวัดนครนายก

 • [2022-06-24] ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการประมง สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก [2022-06-22] โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดนครนายก [2022-06-22] เอทิลแอลกอฮอล์ หนึ่งในส่วนผสมสมุนไพรทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ ในการป้องกันและรักษาโรคสัตว์น้ำ [2022-06-20] เยี่ยมร้าน Fisherman Shop @Nakhonnayok ณ วัดมณีวงศ์ [2022-06-13] ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการประมง [2022-06-06] ประชุมความก้าวหน้าแผนฟื้นฟูผลผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทย ครั้งที่1/2565 [2022-06-06] ประมงนครนายกร่วมบูรณาการกับโรงเรียนทหารการสัตว์ และองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังเขื่อนขุนด่าน ขยายผลปลาตะเพียนขาวต่อยอดจากโครงการแปลงนาสาธิตการเกษตร [2022-06-06] ประมงอำเภอบ้านนา ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านนา [2022-06-06] ประมงอำเภอเมืองนครนายก ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนครนายก [2022-06-06] ประมงอำเภอปากพลี ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอปากพลี

  ร่วมงานประดิษฐ์ผีเสื้อของจังหวัดนครนายก 

   ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


  ร่วมงานประดิษฐ์ผีเสื้อของจังหวัดนครนายก

  วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

         นายบุญส่ง ศิริมา ประมงจังหวัดนครนายก ได้มอบหมายให้ นางสาวสุทธา จิรชีพพัฒนา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นายพิเชษฐ์ อยู่ตาล เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน นางสาววันวิสา มาลา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วม งานประดิษฐ์ผีเสื้อของจังหวัดนครนายก เพื่อนำไปจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง