เตียมความพร้อม ในการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP กรมประมง) และร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจรับรองตามมาตรฐานโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านเกาะกา อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 247

 • เตียมความพร้อม ในการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP กรมประมง) และร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจรับรองตามมาตรฐานโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านเกาะกา อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

 • [2022-05-23] โครงการ “ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก ” ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. [2022-05-23] มอบพันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อซีเมนต์ [2022-05-23] ร่วมงานประดิษฐ์ผีเสื้อของจังหวัดนครนายก [2022-05-17] เปิดร้าน Fisherman Shop ประจำจังหวัด [2022-05-17] ประชาสัมพันธ์ ยื่นคำขอเข้าใช้งาน ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (APD) [2022-05-17] เปิดตัวแล้ว สินค้าประมงพื้นบ้าน ร้านบัวแก้ว ปลาแบรคแตก ภายใต้แบนรนด์ Fisherman Shop @Nakhonnayok [2022-05-17] ประชาสัมพันธ์ ฤดูปลาน้ำจืดวางไข่ [2022-05-17] ปกป้องและเทิดทูน "สถาบันหลัก" (ชาติ ศาสนา (ทุกศาสนา) และพระมหากษัตริย์ ) [2022-05-17] ประชุมความคืบหน้า โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค Fisherman Shop @Nakhonnayok [2022-05-17] หาแนวทางเรื่องการใช้น้ำ ในการเลี้ยงปลาในนาข้าว และการเกษตรด้านอื่นๆ

  เตียมความพร้อม ในการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP กรมประมง) และร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจรับรองตามมาตรฐานโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านเกาะกา อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 

   ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


  เตียมความพร้อม ในการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี

  (GAP กรมประมง) และร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจรับรองตามมาตรฐาน

  โครงการมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านเกาะกา อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

          วันที่ 12 มกราคม 2565 และวันที่ 26 มกราคม 2565 นางสาวมัลลิกา วรรณประภา นักวิชาการประมง ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ได้เข้าชี้แจงรายละเอียด เตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP กรมประมง) และเข้าเป็นผู้ร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจประเมินฟาร์มตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP กรมประมง) ณ มูลนิธิชัยพัฒนา บ้านเกาะกา ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก เพื่อการพัฒนาเป็นศูนย์ต้นแบบการผลิตลูกปลานิลให้ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพแก่เกษตรกร ต่อไป โดยมีนายสุรเดช ส้มแก้ว นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี เป็นผู้ตรวจประเมิน