รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ผลักดันกุ้งก้ามกราม คู่แม่น้ำนครนายก

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 247

 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ผลักดันกุ้งก้ามกราม คู่แม่น้ำนครนายก

 • [2022-05-23] โครงการ “ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก ” ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. [2022-05-23] มอบพันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อซีเมนต์ [2022-05-23] ร่วมงานประดิษฐ์ผีเสื้อของจังหวัดนครนายก [2022-05-17] เปิดร้าน Fisherman Shop ประจำจังหวัด [2022-05-17] ประชาสัมพันธ์ ยื่นคำขอเข้าใช้งาน ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (APD) [2022-05-17] เปิดตัวแล้ว สินค้าประมงพื้นบ้าน ร้านบัวแก้ว ปลาแบรคแตก ภายใต้แบนรนด์ Fisherman Shop @Nakhonnayok [2022-05-17] ประชาสัมพันธ์ ฤดูปลาน้ำจืดวางไข่ [2022-05-17] ปกป้องและเทิดทูน "สถาบันหลัก" (ชาติ ศาสนา (ทุกศาสนา) และพระมหากษัตริย์ ) [2022-05-17] ประชุมความคืบหน้า โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค Fisherman Shop @Nakhonnayok [2022-05-17] หาแนวทางเรื่องการใช้น้ำ ในการเลี้ยงปลาในนาข้าว และการเกษตรด้านอื่นๆ

  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ผลักดันกุ้งก้ามกราม คู่แม่น้ำนครนายก 

   ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ผลักดันกุ้งก้ามกราม คู่แม่น้ำนครนายก

  วันที่ 22 มกราคม 2565

  นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก ร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณสมทรง เลขะกุล อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านวังดอกไม้ และสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ด้านประมงเชิงเกษตรและการท่องเที่ยว บ้านวังดอกไม้ เพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ณ บ้านวังดอกไม้ หมู่ 7 ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เพื่อให้มีสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ที่อุดมสมบูรณ์ ในแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ และเป็นการสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับประชาชนต่อไป