">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 247

 • เกษตรกรยุคใหม่.. นำนวัตกรรมไปใช้อย่างเหมาะสม

 • [2022-05-23] โครงการ “ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก ” ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. [2022-05-23] มอบพันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อซีเมนต์ [2022-05-23] ร่วมงานประดิษฐ์ผีเสื้อของจังหวัดนครนายก [2022-05-17] เปิดร้าน Fisherman Shop ประจำจังหวัด [2022-05-17] ประชาสัมพันธ์ ยื่นคำขอเข้าใช้งาน ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (APD) [2022-05-17] เปิดตัวแล้ว สินค้าประมงพื้นบ้าน ร้านบัวแก้ว ปลาแบรคแตก ภายใต้แบนรนด์ Fisherman Shop @Nakhonnayok [2022-05-17] ประชาสัมพันธ์ ฤดูปลาน้ำจืดวางไข่ [2022-05-17] ปกป้องและเทิดทูน "สถาบันหลัก" (ชาติ ศาสนา (ทุกศาสนา) และพระมหากษัตริย์ ) [2022-05-17] ประชุมความคืบหน้า โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค Fisherman Shop @Nakhonnayok [2022-05-17] หาแนวทางเรื่องการใช้น้ำ ในการเลี้ยงปลาในนาข้าว และการเกษตรด้านอื่นๆ

  เกษตรกรยุคใหม่.. นำนวัตกรรมไปใช้อย่างเหมาะสม 

   ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


  เกษตรกรยุคใหม่.. นำนวัตกรรมไปใช้อย่างเหมาะสม

  วันที่ 18 มกราคม 2565

  นายบุญส่ง ศิริมา ประมงจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยนาย วิทยา ขุนสัน ประมงอำเภอเมืองนครนายก สำนักงานประมงจังหวัดนคนายก ลงพื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนาการใช้เครื่องย่างปลา ทับทิม อันเป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ในการสร้างลู่ทางให้ได้ผลผลิตที่ดีมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกษตรกร พึ่งพาตนเองได้ มีความมั่นคงในการปะกอบอาชีพ และเพิ่มโอกาสในการ สร้างรายได้ให้กับอาชีพในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมทั้งบรรยายให้ความรู้การส่งเสริมการผลิตภัณฑ์ ณ บ้านวังดอกไม้ หมู่ 7 ตำบลสาลิกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก