">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 247

 • นครนายก ลดราคา ช่วยเหลือประชาชน

 • [2022-05-23] โครงการ “ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก ” ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. [2022-05-23] มอบพันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อซีเมนต์ [2022-05-23] ร่วมงานประดิษฐ์ผีเสื้อของจังหวัดนครนายก [2022-05-17] เปิดร้าน Fisherman Shop ประจำจังหวัด [2022-05-17] ประชาสัมพันธ์ ยื่นคำขอเข้าใช้งาน ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (APD) [2022-05-17] เปิดตัวแล้ว สินค้าประมงพื้นบ้าน ร้านบัวแก้ว ปลาแบรคแตก ภายใต้แบนรนด์ Fisherman Shop @Nakhonnayok [2022-05-17] ประชาสัมพันธ์ ฤดูปลาน้ำจืดวางไข่ [2022-05-17] ปกป้องและเทิดทูน "สถาบันหลัก" (ชาติ ศาสนา (ทุกศาสนา) และพระมหากษัตริย์ ) [2022-05-17] ประชุมความคืบหน้า โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค Fisherman Shop @Nakhonnayok [2022-05-17] หาแนวทางเรื่องการใช้น้ำ ในการเลี้ยงปลาในนาข้าว และการเกษตรด้านอื่นๆ

  นครนายก ลดราคา ช่วยเหลือประชาชน  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


  " นครนายก ลดราคา ช่วยเหลือประชาชน " 

  วันที่ 21 มกราคม 2565

           โครงการ “ นครนายก ลดราคา ช่วยเหลือประชาชน ” จากปัญหาสินค้าราคาแพง ภายใต้นโยบายนายอำพล อังคภาภรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

           สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก เป็นหนึ่งในหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการประสานเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มาจำหน่ายสินค้าราคาถูก ให้ผู้บริโภค ได้แก่ กุ้งขาว กุ้งก้ามกราม ปลานิล ปลาส้ม กุ้งจ่อม ปลาร้า พร้อมเครื่องหนังจระเข้คุณภาพดี ราคาโรงงาน และยังมีการนำเนื้อจระเข้ โปรตีนสูง มาจัดจำหน่ายในราคาถูก ทดแทน เนื้อหมูที่ขาดตลาด และยังมีราคาสูง เพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จากปัญหาสินค้าราคาแพง ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก